Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Lanckorona  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Lanckorona

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Lanckorona.

Mapa Geoportal Lanckorona

Dane urzędu

Urząd Gminy Lanckoronaul. Krakowska 8Lanckorona, 34-143

Tel: 33 8763569

Fax: 33 876-35-95

E-mail: sekretariat@lanckorona.pl

Powiat: wadowicki

Województwo: małopolskie

Numer TERYT gminy Lanckorona: 1218042

Witryna: www.lanckorona.pl

Władze lokalne: Wójt Tadeusz Łopatasekretariat@lanckorona.pl

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Lanckorony

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Lanckorona to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Lanckorona na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Lanckorony, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Lanckorony

Gmina Lanckorona w liczbach

Powierzchnia gminy Lanckorona*

40 km2

2216 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Lanckorona*

6 225 mieszkańców

1499 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Lanckorona*

154 mieszkańców na km2

522 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Lanckorona

Geoportal Lanckorona prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Lanckorona

Jak powstał Geoportal gminy Lanckorona?

Geoportal Lanckorona powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Lanckorona, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Lanckorona umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Lanckorona

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Lanckorona?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Lanckorona;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Lanckorona;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Lanckorona;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Lanckorona;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Lanckorony.
Informacje na Geoportalu Lanckorona

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Lanckorona?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Lanckorona;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Lanckorona;
 • Rejestr MPZP Lanckorona;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Lanckorona;
 • Mapa Topograficzna gminy Lanckorona;
 • Mapa Solarna gminy Lanckorona;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Lanckorona;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Lanckorona

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Lanckorona?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Lanckorona.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Lanckorona łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Lanckoronie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Lanckorony zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Lanckorona, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Lanckorona oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Lanckorona. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Lanckorony możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Lanckorony. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Lanckorona. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Lanckorona.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Lanckoronie.

  Geoportal gminy Lanckorona posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Lanckorona. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Lanckoronie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Lanckorona przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Lanckoronie.

  W Geoportalu Lanckorona przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Lanckorona. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Lanckoronie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Lanckorona zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Lanckorona, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Lanckorona oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Lanckorona.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Lanckorona. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Lanckorona są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Lanckorona podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Lanckorona.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Lanckoronie. W Geoportalu gminy Lanckorona udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Lanckoronie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Lanckorona.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Lanckorona. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Lanckorona dla mieszkańców

Geoportal Lanckorona jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Lanckorona. Na mapie Lanckorony sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Lanckorona mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Lanckorona. Korzystając z map Geoportalu gminy Lanckorona w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Lanckorona są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Lanckorona dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Lanckorona dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować